Hitech Semiconductor Co., Limited मा स्वागत छ
PCB+SMT
तहहरू
बोर्ड प्रकार
Pcs आयामहरू
mm
mm
ट्याब फ्रेम
mm
Pcs मात्रा
अन्य मात्रा:
मोटाई
तामा मोटाई
न्यूनतम ट्रेसिङ/स्पेसिङ
सोल्डरमास्क रङ
GN
BU
RD
YE
BK
MB
WH
क्यारेक्टर रङ
WH
BK
प्रक्रिया मार्फत
सतह समाप्त
परीक्षण
आधा प्वाल
प्रतिबाधा

सोधपुछ पठाउनुहोस्

Skype Chat Email Phone
Top